Functieomschrijving

GEMEENTE - Departement Opvoeding en Vrije Tijd - Nederlandstalige bibliotheek - Bibliothecaris (M/V/X)(niveau B1-3) -38/38 – COD

Functie

Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem werft aan voor het Departement Opvoeding & Vrije Tijd, Afdeling Vrije Tijd, een Bibliothecaris (administratief secretaris - niveau B1-3) voor een indiensttreding in januari 2022.

Als bibliothecaris bent u beheerder van de gemeentelijke openbare bibliotheek met een driedelige opdracht:

 • centrum van informatie en informatieverstrekking;
 • centrum voor cultuurverspreiding en leesbevordering;
 • plaats voor ontmoeting en contact tussen mensen.

U bent vooruitstrevend en staat in voor het ontwikkelen van een toekomstvisie, u volgt trends op.
U zorgt voor een accuraat budgetbeheer, u heeft cijfermatig inzicht en bent administratief sterk.
U kan gericht netwerken en interne samenwerkingsverbanden definiëren.
U heeft affiniteit met bibliotheeksoftwareprogramma's.
U legt verantwoording af en geeft feedback aan de adjunct-directeur Vrije Tijd van het Departement Opvoeding en Vrije Tijd.

Hoofdtaken

 • Leidinggevende taken : het coördineren en waken over de interne kwaliteitszorg , organiseren van het collectiebeleid, beheren van de softwarepakketten voor specifieke bibliotheektoepassingen, coördineren en voeren van acties inzake educatie- en leesbevordering, instaan voor de functionerings- en evaluatiecyclus van de administratief medewerker.
 • Adviserende taken : zorgt voor de redactie over het bibliotheekbeleidsplan, actieplannen en werkingsverslagen, volgt nieuwe ontwikkelingen inzake bibliotheekbeheer en technologie , stelt de ontwerpbegroting op, bereidt collegebeslissingen voor.
 • Uitvoerende taken : behandelt of delegeert correspondentie, volgt de prestaties en de verlof- en ziekteregeling, behandelt vastgelopen dossiers van nalatige lezers, bereidt vergaderingen van het beheersorgaan voor, verzorgt de verslaggeving en voert de besluiten uit, faciliteert de werking van de heemkundige kring en volgt die op, bereidt in overleg met de adjunct Vrije Tijd subsidiëringsdossiers voor.
 • Communicatieve taken : onderhoudt contacten met leveranciers, andere diensten en externe instellingen, zowel in de bibliotheeksector als daarbuiten, vertegenwoordigt de bibliotheek in overlegorganen (adviesraad cultuur, stuurgroep Brede School, Symbiose overleg,…), beheert inhoud website bibliotheek en sociale media.

Profiel

Competenties

 • U stelt zich empathisch, discreet en diplomatisch op in de omgang met collega’s en klanten
 • U kan vlot omgaan met mensen, ongeacht achtergrond of niveau
 • U heeft een sterk analytisch vermogen en u werkt systematisch en resultaatgericht.
 • U bent ondernemend.
 • U bent communicatief zeer vaardig, en bent punctueel in de opvolging van afspraken.
 • U kan efficiënt netwerken uitbouwen.
 • U kan autonoom werken
 • Kennis informaticatoepassingen

Positie in de hiërarchie

Wordt geleid door de adjunct-directeur van het departement Opvoeding en Vrije Tijd – Afdeling Vrije Tijd

Voorwaarden

 • Houder zijn van een bachelor
 • Bereid tot avond- en weekendwerk
 • Houder zijn van het taalbrevet Selor (niet vereist voor de aanwerving)

Taal

Nederlands/Frans

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur voltijds (38u per week) (indiensttreding januari 2022)
 • Wedde in overeenstemming met het barema van toepassing voor een functie van niveau B 1-3 in de Brusselse plaatselijke besturen
 • Maaltijdcheques
 • Aantrekkelijk verlofsysteem
 • Abonnement MIVB
 • Verzekering gezondheidszorgen

 • Online op:di 21 september 2021
 • Locatie: Nederlandstalige bibliotheek

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel KARIN DEMARET
op het nummer: 02 464 04 27
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]