Functieomschrijving

Gemeente - Departement Technische zaken - Developpement & Stedenbouw - Technisch Inspecteur (M/F/X) (niv A1-3) – 38/38 - COD

Bedrijfsdetails

De gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft besloten om de gemeentelijke technische diensten te groeperen in één Departement (Gebouwen, Openbare ruimte, Ontwikkeling en Stedenbouw).
Dit departement heeft vooral als taak om alle kwesties met betrekking tot het gemeentelijk grondgebied te beheren, gaande van de planning en de algemene strategie voor de ontwikkeling ervan tot de stedelijke ontwikkeling, die in het bijzonder de opdrachten met betrekking tot de stadsplanning, het milieu en het eco-advies en het technisch beheer van de openbare ruimte omvat, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van de groene ruimte, de wegen en de mobiliteit.

Functie

De kandidaat werkt op de dienst “Ontwikkeling en Stedenbouw”. In directe samenwerking met de agenten van de dienst die verantwoordelijk zijn voor de vergunningen, is de kandidaat betrokken met de verwerking van de bouwvergunningen, milieuvergunningen… en alle voorschriften in verband met de toepassing van de BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening) alsook alle andere gewestelijke en gemeentelijke regelgevingen met bettrekking tot gebouwen en respect voor de leefomgeving. De kandidaat zal het gemeentelijk grondgebied en zijn specifieke kenmerken (ruimtelijke organisatie, demografie, sociologie, mobiliteit, economie…) moeten leren kennen. Specifiek wordt van de kandaat verwacht begaan te zijn met het werk en de opdrachten van het personeel van de dienst die zich bezig houdt met mobiliteit en milieu.
De kandidaat werkt in een dynamisch team. Er zal u worden gevraagd om initiatief en autonomie te tonen; om te laten zien dat u in staat bent om een team te leiden. U moet beschikbaar zijn, openstaan voor verandering en flexibel zijn in uw werktijden. Af en toe neem u deel aan informatieavonden.
De kandidaat kan profiteren van een vrij snelle loopbaanontwikkeling binnen de dienst.

Algemene missies

 • Technisch beheer van de aanvragen voor stedenbouwvergunningen en milieuvergunningen
 • Deelname aan openbare onderzoeken en overleg comités
 • Informatie en advies over vergunningsaanvragen
 • Informatie en advies verlenen over voorbereidende projecten
 • Controle van particuliere bouwplaatsen en handhaving van vergunningen
 • Beheer van beroepen en geschillen in verband met stedenbouwkundige en milieuaangelegenheden
 • Follow-up van de procedures voor de bescherming van het erfgoed
 • Ondersteuning van regionale en gemeentelijke projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte
 • Voorbereiding van de beraadslagingen van de College en de Gemeenteraad
 • Coördinatie binnen de dienst et met de andere gemeentelijke diensten
 • Aanpassing van de verkavelingen en kadasters
 • Controle en beheer van de archieven


Andere missies

 • Onderzoek van notariële informatie
 • Kadastrale updates
 • Opvolging van premieaanvragen (renovatie, enz.)
 • Beheer van stedenbouwkundige heffingen
 • Betrokkenheid bij de voorbereiding van vergunningsaanvragen voor de gemeente
 • Studie voor de valorisatie van onbenutte grond
 • Studie met bettrekking tot een wijkcontract
 • Betrokkenheid bij gemeentelijke ruimtelijke ordeningstrategieën
 • Toezicht houden op veranderingen in de gewestelijke regelgeving
 • Betrokkenheid bij online serviceprojecten
 • Betrokkenheid bij participatieve initiatieven
 • Betrokkenheid met het beheer van de dienst

Profiel

 • Je hebt een universitair diploma, bij voorkeur Architect, Ingenieur en/of Stedenbouwkundige.
 • Je hebt idealiter een eerste ervaring in een gelijkaardige functie
 • Je hebt kennis van administratieve procedures
 • Je hebt kennis van het wettelijk kader in Brussel op het gebied van stedenbouw en milieu.
 • U spreekt vlot Nederlands en Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent autonoom, proactief en dynamisch
 • U heeft een goed gevoel voor organisatie en beheert uw prioriteiten
 • Het schrijven van duidelijke en gestructureerde rapporten is geen probleem
 • U communiceert vlot met de verschillende actoren en weet hoe u uw toespraak aanpast aan het profiel van uw gesprekspartners.
 • U beschikt over echte teammanagementcapaciteiten en kunt uw medewerkers motiveren.
 • Je bent in staat om te anticiperen, je aan te passen aan verschillende situaties en om te gaan met noodsituaties.

Taal

Tweetalig : NL/FR

Aanbod

Wij bieden u

 • Een contract voor onbepaalde tijd
 • Aantrekkelijke verloning in de lijn met uw ervaring
 • Maaltijdcheques
 • Een echte autonomie en een functie met verantwoordelijkheden binnen een dynamische gemeente
 • Een open werksfeer die aanzet tot initiatief
 • Gemakkelijke toegang via het openbaar vervoer
 • Vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer - 100% terugbetaling van de MIVB-pas
 • Een breed scala aan opleidingen
 • Aantrekkelijk verlofplan
 • Zorgverzekering

 • Online op:di 28 januari 2020
 • Locatie: Administratieve diensten van het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel KARIN DEMARET
op het nummer: 02 464 04 27
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]